Verksamhetsplan 2020

Verksamhetsplan 2020


Nuläge 2020-03-02.
Ångpannan är besiktigad och godkänd för drift i alla fall t o m september.
Den är tömd och skall åter tagas i drift inför lördagen den 5 september.
Ångmaskinen Rättvik är avklädd inför packningsbyte pga läckage och skall åtgärdas och återställas med ny isolering.
Ångmaskinen Stora Sundby är avställd för att få drivningen av luftpumpen reparerad.

Ångmaskinen Karlstad behöver service och justering av slidinställningen.
Ångmaskinen Rinman behöver service.
Ångmaskinen Bälgviken behöver service.

Föreningens åtagande avseende dokumentation och instruktioner pågår genom Kjell Arfvidson och Peter Strandberg.


Kommande driftaktiviteter.
Lördagen den 5 september vid Stadsmuseets och SteamPunks aktivitetsdagar.

Lördagen den 26 september alt lördagen den 3 oktober (pannan fortfarande godkänd?)


Föreningen föreslår följande verksamhet under 2020.

Prio 1.
Dokumentationen enligt föreningens avtal med Stadsmuseet.
Ångmaskinen Rättvik återställes för drift 5 september.
Ångpannan återställs för drift till 5 september.
Drift lördagen den 5 september

Prio 2.

Ångmaskinen Karlstad behöver service och justering av slidinställningen.
Ångmaskinen Rinman behöver service.
Ångmaskinen Bälgviken behöver service.

Lördagen den 26 september alt lördagen den 3 oktober (pannan fortfarande godkänd?)

Prio 3
Föreningsträff/Studiebesök


Budget
Föreningen erhåller föreningsbidrag på 12 000:-
Föreningen erhåller kostnadstäckning på 18 000:- för årets drifttillfällen och mindre underhållstillfällen.
Föreningen presenterar kostnadsförslag avseende större åtgärder innan godkänd insats.