Start

Eskilstuna Stadsmuseum (Ångmaskinshallen)


Ångmaskinen var viktig för utvecklingen av industri och tillverkning under 1800-talet och början av 1900-talet, inte minst i fabriksstaden Eskilstuna. I Ångmaskinhallen på Eskilstuna stadsmuseum finns ångmaskiner som arbetat vid olika fabriker i Eskilstuna. Förutom de körbara ångmaskinerna finns ett ånglok som du kan kliva in i, en lokomobil och en ångbrandspruta.

Nyhet 2020-10-15


Härmed kallas Du till Ångvolontärernas Fjärde årsmöte.

Torsdagen 5 November 2020 KL 18:00

Plats: Distansmöte på Skype pga Corona

Webbaserad Skype kommer att finnas eller nerladdad Skype på datorn.


Se inbjudan via PDF som finns under 


Äldre nyheter.


Ångvolontärerna har nu fått en handläggare på Arbetsmiljöverket och haft inledande samtal nu och Arbetsmiljöverkets arbete kommer inledas inom kort.


För information:


Arbetsmiljöverket ställer krav på certifiering av pannoperatörer enligt förordningen AFS 2017:3 Användning och kontroll av trycksatta anordningar. 

Föreningen Ångvolontärerna skickar nu tillsammans med Eskilstuna Stadsmuseum in en dispensansökan avseende delar av den här förordningen. Förordningen tar enligt oss inte hänsyn till de äldre typerna av pannor, däribland de vi har. 

Förordningen innebär även kostsamma kompletterande utbildningar. 

Vi har tillsammans flera andra föreningar i samma situation lösningar på t.ex. hur vi skall påvisa att vi kan hantera våra pannor.

Beredningen hos Arbetsmiljöverket av ärendet kommer att ta fart under hösten.


Kjell Arfvidson

tf ordförande

DSC_2291
DSC_2290

Bli Ångvolontär


Vill du vara med att sköta drift och underhåll av gamla ångmaskiner m.m är detta något för dig. Du som tycker detta verkar intressant att vara med I vår verksamhet kontakta oss i kontaktformuläret nedan:

 
 
 
 
 

Copyright Mikael Andersson © All Rights Reserved