Start

Eskilstuna Stadsmuseum (Ångmaskinshallen)


Ångmaskinen var viktig för utvecklingen av industri och tillverkning under 1800-talet och början av 1900-talet, inte minst i fabriksstaden Eskilstuna. I Ångmaskinhallen på Eskilstuna stadsmuseum finns ångmaskiner som arbetat vid olika fabriker i Eskilstuna. Förutom de körbara ångmaskinerna finns ett ånglok som du kan kliva in i, en lokomobil och en ångbrandspruta.

DSC_2291
DSC_2290

Nyheter 2021-02-23


'

"Vill Ni stödja oss och bli medlem, stödmedlem, eller aktiv medlem, så är bästa sättet att skicka in namn och mailadress till info@angvolontarerna.se så skickar vi ut en inbetalningsavi i form av en faktura.


Det går givetvis att betala direkt men ange namn och mailadress i meddelandet vid betalning.


Styrelsen"Äldre Information 

Hej alla ångfantaster


Vi har nu den 5:e november haft vårt på grund av corona försenade årsmöte. 

Där valdes som vanligt en styrelse och även en ny ordförande, Kjell Arfvidson. 

Vi är glada över att kunnat få en styrelse med såväl nya yngre kreativa ledamöter men även att vi har kvar tillika kreativa men mer erfarna äldre ledamöter. 


---------


Förordningen AFS 2017:3

Under sommaren lämnade vi tillsammans med museet in en dispensansökan om undantag för vissa delar då vi anser att dessa inte berör vår historiska anläggning. 

Nu har vi fått ett positivt svar där vår anläggning nu beviljats undantag från nämnda förordning. 

Det gör att vi nu ska tillse att vi som kör anläggningen skall ha rätt kunskap för det. 

I beslutet ingår att vi måste tillse att alla  som kör som eldare skall ha en dokumenterad och relevant utbildning. 

Här kommer vi att bygga upp en utbildning som tillser detta. 

Mer om detta kommer med senare uppföljningar. 


------


Museet är för närvarande stängt pga coronan och vi återkommer mer om detta. 

Under tiden gör vi service mm. 


Kjell Arfvidson 

Ångvolontärerna 


Ännu äldre.


Ångvolontärerna har nu fått en handläggare på Arbetsmiljöverket och haft inledande samtal nu och Arbetsmiljöverkets arbete kommer inledas inom kort.


För information:


Arbetsmiljöverket ställer krav på certifiering av pannoperatörer enligt förordningen AFS 2017:3 Användning och kontroll av trycksatta anordningar. 

Föreningen Ångvolontärerna skickar nu tillsammans med Eskilstuna Stadsmuseum in en dispensansökan avseende delar av den här förordningen. Förordningen tar enligt oss inte hänsyn till de äldre typerna av pannor, däribland de vi har. 

Förordningen innebär även kostsamma kompletterande utbildningar. 

Vi har tillsammans flera andra föreningar i samma situation lösningar på t.ex. hur vi skall påvisa att vi kan hantera våra pannor.

Beredningen hos Arbetsmiljöverket av ärendet kommer att ta fart under hösten.


Kjell Arfvidson

Ordförande

Bli Ångvolontär


Vill du vara med att sköta drift och underhåll av gamla ångmaskiner m.m är detta något för dig. Du som tycker detta verkar intressant att vara med I vår verksamhet kontakta oss i kontaktformuläret nedan: