Medlem


Ångmaskinskörningar 2020:


Höstens / Vinterns körningar ställs in tack vare Corona pandemi. Ångvolonärerna kommer ha servicedagar för information maila Kjell Arfvidsson fordenergy@hotmail.com


Angående årmötet så har styrelsen ställt in detta och haft ett extra styrelsemöte 2020-03-19 och vidtagit ny styrelse till kommande ordinarie årsmöte:

Ny styrelse per 2020-03-28 är:


Ordförande:   Kjell Arfvidson

Kassör:            Börje Länn

Sekreterare:   Jan Stendahl

Ledamot:        Kjell Nordeman

Suppleant:      Gert Berntsson

Copyright Mikael Andersson © All Rights Reserved