Medlem

Medlemsinformation sommar 2022

Hej alla medlemmar

Här kommer en liten uppdatering kring vår förening och verksamheten.

Vår/museets ånganläggning har nu stått stilla i två år drygt.

Vi har haft en del service och reparationer under tiden.

Museet har nu ambitionen att vi skall kunna rulla från ungefär nyår och då börja komma igång som vanligt.

Dock vill man ha lite saker ordnade innan.

En oljerening av det kondens-/spillvatten som vi släpper ut i ån, här finns en plan men det krävs lite insatser.

Några större rör måste dras om och något skall det kompletteras med.

Ett filterpaket skall installeras med två dränkpumpar.


En eller två av ångventilerna på den centrala ångfördelningslådan behöver bytas, de två/tre andra behöver en översyn.


Staket kring svänghjul och några ställen till behövs som ökat skydd för att man oavsiktligt skall skadas.

Plan finns och extern firma vidtalad, arbete sker under hösten där vi skall vara med och sätt prioritets-/turordningen.


Vill ni delta i eventuella insatser så hör av er.


Sen har Ångvolontärerna som deltar i och sammankallar samverkansnätverket Ånghistoriskt Nätverk varit delaktiga i arbetet med att ta fram en utbildning av ånganläggningsoperatörer.

Detta för att klara kraven i förordningen AFS 2017:3 för certifierad pannoperatör som skull gälla från december 2022.

Nu har detta datum skjutits på till 1:a december 2025 där man under tiden skall se över förordningen då man insett att det behövs, bla för regler kring våra historiska anläggningar.

Ånghistoriskt Nätverk har begärt att få delta i detta arbete.

Igår kom en bekräftelse på att vi skall vara med i arbetet som berör de äldre pannorna/anläggningarna.

Mycket spännande.


Ha en trevlig sommar och håll ångan uppe


Kjell Arfvidson

Ordf Ångvolontärerna