Verksamhetsberättelse 2022

Året som gått, 2022.


Pandemin satte fortfarande sina spår varvid inga driftspass utfördes under året även fast den
officiellt avblåsts som samhällsfarlig.
Ångpannan är fortsatt konserverad.
Vi har haft några servicetillfällen med genomgång av bl.a. montering av nya oljereningen.
Museet har under hösten anställt en ny tekniker som lyft museets arbete med inte minst
ånghallen och är nu med från museet vid servicetillfällena.
Utbildningsprojekt fortlöpte i det nya nätverket Ånghistoriskt Nätverk tillsammans med
Arbetets museum och ArbetSam.
Arbetsmiljöverket skjutit på datumet när krav för certifikat skall införas till dec 2025 och skall
under tiden se över och revidera delar av tryckkärlsförordningen.
Vi har blivit inbjudna att tillföra detta arbete som myndigheten gör med det som är viktiga
skillnader mellan historiska ång-Sverige och den moderna kommersiella ång-Sverige.
Vi har haft möte med AV och kommer att få ta del av deras arbete under resans gång.


Ordförande 

Kjell