Verksamhetsberättelse 2021

Året 2021 som gått.


Pandemin satte fortfarande sina spår varvid inga driftspass utfördes under året. Ångpannan är fortsatt konserverad. Vi har haft några servicetillfällen med genomgång av bl.a smörjningen på Rättvik. 


Bidraget från RAÄ för ett utbildningpaket för föreningar och museer med historiska ånganläggningar gick igenom och vi blev tilldelade medel för detta. Utbildningsprojekt startades upp tillsammans med Arbetets museum och Arbetsam.

Detta har blivit grunden för ett nytt nätverk i musie - Sverige , Ånghistoriskt Nätverk.

I början är det utbildningfrågan som är arbetsuppgiften men sen kommer det troligen bli fler möjliga samverkansfördelar som uppdagas.


Kjell Arvidson

Ordf