Information av äldre sort.


Hej alla ångälskare.


Ånganläggningen i Eskilstunas Ånghall har nu stått i 3,5 år.

Först var det corona och samtidigt har vi haft en del uppdateringar som utförts på anläggningen.


Vi har installerat en ny oljerening för det kondensvatten som leds ut i ån utanför och som varit orenat.

Vi har bytt ut ångventiler, gått igenom smörjning mm.

Säkerheten för oss aktiva har successivt höjts då det börja komma upp nya staket kring svänghjul mm som vi nu inte riskerar att "backa in i".

Vi har även filat på rutinerna kring våra arbetsmoment med maskiner mm vilka nu skall börja tränas in och praktiseras.

Härom dagen gjordes den invändiga besiktningen vilken gick igenom, driftsprov är planerat till fredagen den 1:a september.


Nu är vi så pass långt gångna att vi står inför en första uppstart och provkörning för att testa hur anläggningen, och vi aktiva, mår efter denna långa vila.

Denna skarpa testkörning med full ångdrift äger rum nästkommande söndag den 20:e augusti.

Därefter är det Steampunkfestivalen SilwerSteam där vi har för avsikt att kunna köra ånganläggningen då en hel del aktiviteter sker just i Ånghallen.

SilwerSteam går av stapeln lördagen den 2:a september.


Därefter skall vi försöka återgå till de månatliga körningarna under vinterhalvåret om inget händer de första körningarna.


Alla är givetvis välkomna.


Kjell Arfvidson

Ordförande i Ångvolontärerna



Hej alla ångfantaster


Vi har nu den 5:e november 2022 haft vårt på grund av corona försenade årsmöte. 

Där valdes som vanligt en styrelse och även en ny ordförande, Kjell Arfvidson. 

Vi är glada över att kunnat få en styrelse med såväl nya yngre kreativa ledamöter men även att vi har kvar tillika kreativa men mer erfarna äldre ledamöter. 


---------


Förordningen AFS 2017:3

Under sommaren lämnade vi tillsammans med museet in en dispensansökan om undantag för vissa delar då vi anser att dessa inte berör vår historiska anläggning. 

Nu har vi fått ett positivt svar där vår anläggning nu beviljats undantag från nämnda förordning. 

Det gör att vi nu ska tillse att vi som kör anläggningen skall ha rätt kunskap för det. 

I beslutet ingår att vi måste tillse att alla  som kör som eldare skall ha en dokumenterad och relevant utbildning. 

Här kommer vi att bygga upp en utbildning som tillser detta. 

Mer om detta kommer med senare uppföljningar. 


------


Museet är för närvarande stängt pga coronan och vi återkommer mer om detta. 

Under tiden gör vi service mm. 


Ångvolontärerna har nu fått en handläggare på Arbetsmiljöverket och haft inledande samtal nu och Arbetsmiljöverkets arbete kommer inledas inom kort.


För information:


Arbetsmiljöverket ställer krav på certifiering av pannoperatörer enligt förordningen AFS 2017:3 Användning och kontroll av trycksatta anordningar. 

Föreningen Ångvolontärerna skickar nu tillsammans med Eskilstuna Stadsmuseum in en dispensansökan avseende delar av den här förordningen. Förordningen tar enligt oss inte hänsyn till de äldre typerna av pannor, däribland de vi har. 

Förordningen innebär även kostsamma kompletterande utbildningar. 

Vi har tillsammans flera andra föreningar i samma situation lösningar på t.ex. hur vi skall påvisa att vi kan hantera våra pannor.

Beredningen hos Arbetsmiljöverket av ärendet kommer att ta fart under hösten.


Kjell Arfvidson

Ordförande