Verksamhetsplan 2022

Året 2022.

Pandemin är nu officiellt över men än så länge är inga driftspass planerade. Musiechefen Åsa Egeld har fått en budget för arbetena med personsäkerhet och oljerening av spillvatten mm och att dessa skall vara i mål innan nästa körtillfälle. Ångvolontärerna har på sistone fått frågan om vi kan utföra en del av arbetena. Med anledning av de uteblivna körtillfällena planeras endast service och reperationer under året, blir det körningar återkommer vi om detta.


Arbetet med utbildningspaketet för föreningar och museer med historiska ånganläggningar fortsätter i den arbetsgrupp som bildats.

Går allt som planeras så börjar utbildningar efter sommaren.


Budget 2022

Föreningen erhåller medlemsavgifter på 20*50kr/st= 1000:- (antaget 20 medlemmar). Föreningen erhåller föreningsbidrag på 12000:-.

Föreningen erhåller uppskattningsvis kostandstäckning på 10 000 för årets mindre underhållningstillfällen. ( Beror på antalet tillfällen vilket är osäkert).

Bokföringskostnader, 5000:-, hemsida 1500:-, bankavgift 1200:-, försäkring 3200:-. Inga nya sidouppdrag är beslutande i skrivande stund.


Kjell Arvidson

Ordf